Fondation

PRESENTATIE VAN HET PROJECT

Het INTICOSM-project is gericht op de grensoverschrijdende ontwikkeling van componenten van biologische oorsprong en het gebruik daarvan in formulaties die gebruikt worden in cosmetica. Die componenten - groene dragers genoemd - worden bij voorkeur ontwikkeld op basis van moleculen van biologische oorsprong, hoofdzakelijk afkomstig van bioraffinaderijen uit de Frans-Belgische regio (bioraffinaderijen van Pomacle-Bazancourt in de buurt van Reims, de grootste van Europa, en BioWanze, in Wallonïe, de de grootste producent van bio-ethanol van België.

Daarbij worden de principes van de groene chemie maximaal gerespecteerd door met name het gebruik van solventen en het aantal synthetische stappen te beperken. Er wordt overwogen dragers te ontwikkelen die bepaalde cosmetische stoffen vrijlaten in functie van bepaalde omgevingsparameters of de temperatuur. Er wordt rekening gehouden met de reglementaire beperkingen en de kostprijs om hun competitiviteit ten opzichte van bestaande componenten op basis van petroleum te evalueren. Dat zal gebeuren in Frankrijk (URCA Reims) en Vlaanderen (UGent).

De verkregen moleculen zullen worden gebruikt in formulaties die gebruikt worden in cosmetica. Het inkapselend vermogen en de toxiciteit van de cargos zullen met behulp van hoogtechnologische methodes worden bestudeerd. Die studie zal respectievelijk in Frankrijk (Universiteit Rijsel) en Wallonië (AgroBioTech Gembloux) lopen om een beeld te krijgen van de structuur/reactiviteit die de keuze voor enkele dragers (de efficiëntste en goedkoopste) zal bepalen. Na een synthese op grotere schaal kunnen de dragers in de INTERREG-zone Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen industrieel worden getest.

VITO en CERTECH (Centre de ressources technologiques en chimie) kunnen de technologieoverdracht vergemakkelijken door een nauwkeurig bestek op te stellen en de doorstroming naar het grensoverschrijdend industrieel weefsel te bevorderen, dankzij de steun van competitiviteitsclusters uit elk van de drie gebiedsdelen (de Franse competitiviteitscluster Industries des Agro-Ressources (IAR), Greenwin en Catalisti).Het luik "vorming' via het onderwijs (niveau master/doctoraat) wordt uitgewerkt door de Franse en Belgische partners. De betrokkenheid en de ervaringen van Accustica in het kader van dit project vergemakkelijken de communicatie met het brede publiek via tentoonstellingen, ervaringskoffers en andere visuele dragers (middelbare scholen, colleges, culturele centra) in de betrokken regio's.

Het InTiCosm-project geeft uiting aan de gemeenschappelijke wil van de (betrokken) partners om over de grenzen heen samen te werken op het vlak van bio-economie voor de cosmetica.

Klik hier voor meer informatie over het project: https://www.youtube.com/watch?v=-YoLKHt6B5c

Poster Inticosm

Logo de la région Grand Est
Logo de la région Hauts-de-France
Logo de Wallonie
Logo des Flandres
Banner