Certech

Certech logo.png

Certech

Certech is een erkend onderzoekscentrum dat een breed scala aan diensten aanbiedt aan industrieën met chemische gerelateerde problemen, op gebieden zoals commodity en specialty chemicals, automotive, verpakkingen, medische, farmaceutische, gezondheids-, bouw- en milieuaspecten, terwijl het deelneemt aan diverse samenwerkingsprojecten. Certech richt zijn kennis op drie strategische gebieden: milieuchemie, polymeermaterialen en industriële processen:

- Milieu: luchtkwaliteit, gezondheid en veiligheid, energie, circulaire economie,
- Polymeermaterialen: polymeren en composieten (van biologische oorsprong), emissies en geuren van materialen, functionele barrièrematerialen, mechanische recycling,
- Chemie en industriële processen: intensieve/continue processen, meso-/microfluïdische technologieën, katalyse en synthese, chemische recycling.

Certech's missie is om de innovatieprocessen van bedrijven te ondersteunen door hen diensten of onderzoekscontracten aan te bieden. Haar diensten omvatten chemische, fysisch-chemische of sensorische analyse, probleemoplossing, reverse engineering, beoordeling van de regelgeving en technologische ondersteuning. De onderzoekscontracten hebben tot doel innovatieve producten en processen op proefschaal te ontwikkelen volgens de principes van duurzame ontwikkeling en procesintensivering om tegemoet te komen aan de industriële en maatschappelijke behoeften. Certech is ISO9001 gecertificeerd en ISO17025 geaccrediteerd en beschikt over een grote analytische vloot en tal van apparatuur voor organische, anorganische en polymerisatiesynthese zoals continue reactoren, compounding en materiaalverwerking, suspensie en coating, karakterisering van polymeermateriaal, gasbemonstering, chromatografie, dynamische verdunningsolfactometrie, diagnose en sanering.

De expertise van Certech op het gebied van chemie en procesintensivering is een aanwinst voor het InTiCosm project, dat zowel efficiëntie als duurzame ontwikkeling nastreeft. Certech zal geïntensiveerde systemen ontwikkelen, waaronder het gebruik van meso-/microfluïdische systemen, om zeer zuivere cosmetische ingrediënten met een goede productiviteit te produceren. Certech zal bijdragen aan de verspreiding van de voortgang van het project door gebruik te maken van de vele industriële samenwerkingsverbanden.

Banner