Universiteit Gent

Universiteit Gent

Beschrijving Universiteit Gent

De Universiteit Gent is een top 100 universiteit en een van de grootste universiteiten in België. De 11 faculteiten bieden een breed scala aan cursussen en verrichten diepgaand onderzoek binnen een brede waaier van wetenschappelijke domeinen. We zijn ook de eerste Europese universiteit in de Songdo Global University Campus in Zuid-Korea. De universiteit biedt uitstekende R&D-mogelijkheden voor zowel jonge als ervaren onderzoekers en reikte in 2015 660 doctoraatsdiploma's uit, waarvan meer dan 30% ging naar internationale jonge onderzoekers. De universiteit is een van de snelst groeiende Europese universiteiten wat betreft onderzoekscapaciteit en productiviteit.

Supramoleculaire Chemie Groep

De Supramoleculaire Chemie Groep maakt deel uit van het Centrum voor Macromoleculaire Chemie (CMaC; www.cmac.ugent.be) dat zich richt op de ontwikkeling van de volgende generatie materialen 'door een grondige kennis van de geavanceerde macromoleculaire chemie'. Het onderzoek van de Supramoleculaire Chemie Groep beoogt de ontwikkeling van goed-gedefinieerde synthetische polymere structuren met gecontroleerde ordening en/of zelfassemblage die resulteren in adaptieve functionele materialen. Deze doelstellingen worden bereikt met behulp van geavanceerde synthese methoden, waaronder organische chemie en levende en gecontroleerde polymerisatietechnieken. Daarnaast zijn de modernste analysetools beschikbaar voor zowel de structuur als de eigenschappen van de materialen.

Banner