Vito

Vito

VITO

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO

VITO is een internationaal onderzoeks- en service center. Het voorziet kennis en technologische innovatie om de transitie naar een meer duurzame maatschappij te faciliteren. Wij doen dit in het gebied van energie, chemie, materialen, gezondheidstechnologie en landgebruik. Wij verenigen verschillende partners in een duurzame waarde keten. Door samenwerking, expansie en ontwikkeling van expertise kunnen we op een slimmere manier gebruik maken van bestaande duurzame oplossingen en nieuwe technologieën ontwikkelen.

Technologie dient uitvoerbaar en kosten effectief te zijn. Dit vraagt naar vennootschappen tussen onderzoekscentra, commerciële partijen en de autoriteiten, die samen impact maken in de transitie naar duurzaamheid. VITO is de drijvende kracht door praktische kennis, innovatieve processen en bedrijfsmodellen aan te leveren.

VITO maakt deze connectie tussen onderzoek, overheid en markt, tussen kennis, beleid en bedrijf om impactvolle veranderingen mogelijk te maken.

Unit Scheiding- en Conversie Technologie (SCT)

De multidisciplinaire unit Scheiding- en Conversie Technologie (SCT) heeft zijn strategisch onderzoek programma georganiseerd rond het thema ‘Duurzame Chemie’. In het algemeen is SCT erg actief in de ontwikkeling, optimalisatie en intensificatie van bioprocessen. Het heeft ervaring in de design en de operatie van biocatalytische processen, zo wel fermentatieve als enzymatische processen, en dit in zo wel individuele - als in aan scheiding gekoppelde set-ups. Een tweede focus van SCT is de ontwikkeling van innovatieve scheidingsprocessen. VITO-SCT beschikt over een grote variëteit aan membraan processen voor de downstream en in-situ scheiding van water en solvent gebaseerde processen/afval stromen. Een derde grote groep aan scheidingstechnologiën wordt gebruikt in extractieve processen en scheiding/fractionering van natuurlijke materialen in het kader van bioraffinage concepten en de valorisatie van biologische (zij) stromen. Dit alles wordt ondersteund door een analytisch team dat gespecialiseerd is in een breed spectrum aan organische - en inorganische analyses en dit in verschillende matrices en gebruik makende van state-of-the-art analytische technieken.

Rol van VITO:

VITO zal op een enzymatische manier groepen plaatsen op de dendrimeren en polymeren die respectievelijk door UReims en UGent worden gesynthetiseerd. Meer specifiek zullen verschillende antioxidanten door enzymen aan deze cargos worden gekoppeld. De reactie condities (type van enzym, enzym/substraat verhouding, substraat concentratie, solvent, enz) voor deze enzymatische omzettingen zullen worden bestudeerd en geoptimaliseerd op batch niveau. De bekomen cargos zullen door ULille worden getest voor hun antioxidant activiteit en hun gebruik in cosmetische formulaties.

Banner