Werkpakket 1: Projectmanagement

Werkpakket 1: Projectmanagement

Als projectleider binnen het consortium staat de URCA in voor de coördinatie van InTiCosm. Ze kan terugvallen op een sterke betrokkenheid van alle partners aan weerszijden van de grens. Van de 6 werkmodules in het project worden er 3 gecoördineerd door Franse teams: MT1 en 2 door de URCA en MT4 door de Universiteit Rijsel. De 3 andere worden door Belgische teams geleid: UGent voor MT3, Gembloux ABT voor MT4 en CERTECH voor MT6. Een evenwichtige grensoverschrijdende spreiding is voor het welslagen van het project essentieel, zowel qua MT-verantwoordelijken als qua bij de MT betrokken partners. Een overzicht van de spreiding van de partners en van de structuur voor de verschillende MT's is bijgevoegd.

Om voldoende vorderingen binnen de vooropgestelde termijnen te waarborgen, de doelstellingen waar te maken en de regels na te leven, zijn een optimale samenwerking en communicatie tussen de partners en met INTERREG noodzakelijk. De URCA staat in voor rekrutering van een halftijdse projectmanager. Die persoon wordt belast met de administratieve en financiële opvolging en staat met name in voor de coördinatie van de activiteitenrapporten en de indiening van schuldvorderingen, de organisatie van de COMAC en andere werkvergaderingen of evenementen in het kader van het project, en dat in nauwe samenwerking met de wetenschappelijke draaggolf en alle projectpartners.

banner