Werkpakket 2: Communicatieactiviteiten

Werkpakket 2: Communicatieactiviteiten

Deze module is bedoeld om de projectresultaten te verspreiden, met name binnen de INTERREG-zone, binnen de wetenschappelijke gemeenschap (chemici, fysiochemici, formulatoren, cosmetici) en onder andere betrokkenen om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de behoeften van de industriële bedrijven, de consumenten en de overheden en om de resultaten op een zo breed mogelijke schaal te verspreiden.

In de werkmodule onderscheiden we vier activiteiten, in functie van de doelgroepen van het project.

1.De communicatie binnen de netwerken van de clusters, de identificatie van geïnteresseerde bedrijven en het leggen van contacten moeten worden opgestart van bij het begin van het project. De contacten met die bedrijven en de begeleiding moeten gedurende 4 jaar worden opgevolgd tot de eindresultaten van het
project eventueel zijn doorgespeeld.

2.De communicatie rond het programma en de wetenschappelijke verspreiding van de resultaten vormen van de eerste tot de laatste dag van het project een prioriteit. Wetenschappelijke publicaties volgen eerder naar het einde van het project toe, wanneer de resultaten geavanceerd genoeg zijn.

3.De communicatie en de verspreiding naar studenten en jonge onderzoekers toe, gebeurt op sleutelmomenten in de universitaire kalender, en jaarlijks voor de doelgroepen waar ieder jaar een nieuwe instroom is en die baat kunnen hebben bij de seminaries.

4.Geregeld en jaarlijks zijn er acties aan het adres van het brede publiek , bijvoorbeeld in het kader van nationale evenementen (Wetenschapsdagen). De overheden worden veeleer in de tweede helft van het project geïnformeerd.

De communicatietools (website van het project, flyers, posters,...) worden grotendeels bij de start van het project ontworpen, zodat ze het hele project door kunnen worden benut. Toch worden er geregeld acties opgezet om een efficiënte en continue communicatie te verzekeren met pieken rond evenementen in het
kader van het project (kick-off, grensoverschrijdende dagen, evenementen voor het brede publiek,...).

Banner