Werkpakket 5: Karakterisering en cytotoxicologisch onderzoek

Werkpakket 5: Karakterisering en cytotoxicologisch onderzoek

Met deze actie wordt beoogd de fysisch-chemische eigenschappen te evalueren van de diverse dragers van biologische oorsprong (dendrimeren en polymeren) geproduceerd in het kader van het project (MT3). De oppervlakteactieve eigenschappen en de interacties met de biologische membranen van "lege" dragers worden geëvalueerd en vergeleken met die van dragers die het actieve bestanddeel bevatten. Tegelijkertijd wordt een cytotoxicologische studie uitgevoerd op dezelfde systemen.

The innovatie in dit WP is ook zeer belangrijk vermits specifieke methoden dienen ontwikkeld te worden vermits de fysico chemische en cytotoxische karakterisatie van de hier ontwikkelde moleculen nog nooit werd uitgevoerdVia deze studies zal worden bepaald wat de meest geschikte structuur van de dragers is voor efficiënte cosmetische toepassingen. De toegevoegde waarde van deze grensoverschrijdende actie zit in de aanpak die de Franse en Belgische partners samen zullen ontwikkelen om de verbanden te
bestuderen tussen de structuur van de geproduceerde dragers (Franse partners), hun functionele eigenschappen (Belgische partner) en hun toxicologische eigenschappen (Franse partner). Hiervoor zal

Banner