Werkpakket 3: Voorbereiding en karakterisering van groene vrachtschepen

Werkpakket 3: Voorbereiding en karakterisering van groene vrachtschepen

Het INTICOSM-project is gericht op de grensoverschrijdende ontwikkeling van dragers van biologische oorsprong en het gebruik ervan bij de samenstelling van cosmetica. Deze dragers van biologische oorsprong zullen ofwel dendrimeren ofwel polymeren zijn.

Dendrimeren zijn synthetische eindproducten uit de macromoleculaire scheikunde, met een scala aan mogelijke toepassingen, zowel in de medische sector (vectorisatie van werkzame bestanddelen, therapie, medische beeldvorming) als op het gebied van katalyse, waar ze stabiliserend of complexerend kunnen inwerken op organische of organometallische complexen, nanodeeltjes of enzymen. Ze hebben meestal een grootte tussen 1 en 100 nm en hebben een gecontroleerde atomische structuur.

Op milieuvlak zijn dendrimeren echte dragers waarin metalen en organische moleculen gevangen zijn. Ze spelen bovendien een doorslaggevende rol in conventionele katalyseprocessen. Gezien de grote verscheidenheid aan toepassingen van deze bouwstenen kan men er dus mee spelen als waren het legoblokjes (zoals Pierre-Gilles de Gennes het voorstelde met zijn neologisme "legochemie") en deze discipline situeert zich dan ook op het kruispunt van de exacte wetenschappen, waaronder uiteraard
scheikunde, maar ook materialen, geneesmiddelen, nanowetenschappen in het algemeen, biologie en geneeskunde.

De huidige opkomst van verbindingen van biologische oorsprong (of uit de landbouw) is een gevolg van de uitputting van de olievoorraden, de strijd tegen de toename van broeikasgassen en de strijd voor het behoud van het milieu, waardoor men op zoek is gegaan naar alternatieven voor petrochemische producten. De vorming van "groene" dendrimeren op basis van biologische hulpbronnen, waarbij men zich richt op niet-voedingstoepassingen (suikers, glycerol), is een uitdaging eigen aan de groene chemie en men moet hierbij bedenken dat deze nieuwe dendrimeren een hogere bio- of ecocompatibiliteit kunnen hebben.

Deze polymeren van biologische oorsprong zullen opgebouwd zijn uit poly(oxazoline), een goed afgebakende en zeer biocompatibele klasse van verbindingen. Het synthetische platform voor deze verbindingen biedt een hoge mate van flexibiliteit bij de controle en regeling van de fysisch-chemische eigenschappen, waardoor aanpassing van de eigenschappen naargelang de beoogde inkapseling en het beoogde afgiftegedrag mogelijk is. De biologische bronnen die zullen worden gebruikt voor de monomeersynthese omvatten amino-ethanol afgeleid van glycerine, met zuren.

Banner