Werkpakket 4: Cosmetische Formulering

Werkpakket 4: Cosmetische Formulering

Deze werkmodule - helemaal in de lijn van de knowhow van het CÏSCO-team (ColloïdeS Catalyse Oxydation) van de Universiteit van Rijsel en CERTECH- omvat hoofdzakelijk vier activiteiten. Sommige vroeger om de gehanteerde mechanismen te rationaliseren en te begrijpen, andere later om de ontwikkeling van nieuwe cosmetische formuleringssystemen op basis van nieuwe dragers van biologische oorsprong (ontwikkeld in het kader van het InTiCosm-project) te beheersen. De beoogde taken in deze module zijn: Inkapseling en vrijgave - studie van de parameters en rationalisering - Formulering

1) Inkapseling en vrijgave van de modelmoleculen - Rationalisering van de structurele effecten Het is hierbij de bedoeling de protocollen voor inkapseling en de mechanismen voor vrijgave te beheersen op basis van een reeks modelmoleculen. Zo kunnen de belangrijkste structurele parameters worden gedefinieerd en gerationaliseerd.

2) Inkapseling van interessante moleculen Het gaat hier om een transpositie van het inzicht in de fenomenen die tijdens activiteit 1 we rden doorgrond naar verschillende interessante cosmeticamoleculen.

3) Nieuwe formuleringssystemen met integratie van de dragers op basis van biologische bestanddelen en de ingekapselde actieve bestanddelen Verschillende formuleringsprincipes (in water, in olie, bifasisch) worden uitgewerkt met het oog op mogelijke toepassingen.

4) Gedrag van de nieuwe formuleringssystemen per topische applicatie De best mogelijke formuleringssystemen ontwikkeld in het kader van activiteit 3 worden in detail bestudeerd, met name: na applicatie, met een fysisch-chemische én een applicatieve benadering, inclusief een sensoriële analyse.

CÏSCO-team beschikt over alle knowhow op het vlak van fysische chemie, formulering en oxidatie om die verschillende taken tot een goed einde te kunnen brengen. Het team beschikt over een
formuleringsplatform met meer dan twintig specifieke toestellen (tensiometers, spectrometer DLS/SLS, Turbiscan, NanoZS, rheometer, optische polarisatiemicroscoop, elektronische microscoop, IRTF-ATR, reactor voor emulsificatie, RapidOxy voor meting van de oxideerbaarheid,...).Daarmee kunnen alle vermelde aspecten technisch worden doorgrond.

De kennis en de strategieën van het team, grotendeels gebaseerd op een fysicochemisch begrip van de fenomenen geobserveerd in complexe systemen, zouden tot slot een troef moeten opleveren bij de ontwikkeling van originele en economisch haalbare formulesop basis van biologische bestanddelen.

Banner